Genetyczne badania płodu dzielimy dziś na dwa rodzaje. Mamy zatem do czynienia nie tylko z testami inwazyjnymi nazywanymi też diagnostycznymi, ale również z testami nieinwazyjnymi określanymi jako przesiewowe. Tym, co je różni, jest przede wszystkim sposób ich wykonywania, choć różnice dotyczą także zakresu wad, jakie można wykryć u płodu. Często zwraca się też uwagę na to, że różne testy mają różne stopnie powikłań. Jeszcze nie tak dawno testy inwazyjne uważano za zdecydowanie skuteczniejsze. Podkreślano jednak, że nie są one wolne od ryzyka.

Badania genetyczne w ciąży z krwi zaliczane są do grupy testów nieinwazyjnych i jako takie jawią się jako wyjątkowo interesujące. Ich skuteczność jest dziś naprawdę wysoka i trudno utrzymywać, że ustępują badaniom inwazyjnym. Nie bez znaczenia jest i to, że można je wykonać bez najmniejszych obaw o bezpieczeństwo ciężarnej i płodu. Pobieranie materiału badawczego ma formę zbliżoną do tej, do jakiej przyzwyczaiło nas pobieranie krwi, a wyniki dostępne są wyjątkowo szybko.

Jeżeli jesteś zainteresowana, to zapoznaj się z naszą ofertą na testnifty.eu.