Badania genetyczne to nowoczesne testy, które koncentrują się na analizie DNA. Coraz więcej badań naukowych stwierdza, że pewne choroby są uwarunkowane genetycznie lub powstają na skutek mutacji. Tak więc badania genetyczne są cennym narzędziem diagnostycznym.

Badania genetyczne można wykonać w ciąży lub po narodzinach dziecka w zależności od rodzaju testu. Badania genetyczne w ciąży polegają na przeanalizowaniu materiału genetycznego dziecka, który zostaje pozyskany z krwi matki, z krwi pępowinowej lub ze śliny niemowlęcia. Celem diagnostyki jest wykrycie mutacji, która odpowiada predyspozycje i rozwój danej choroby. Na wyniki tych badań zazwyczaj oczekujemy do kilku tygodni. Badanie genetyczne, które możemy wykonać w trakcie ciąży to np. TEST NIFTY. Polega ona na wyizolowaniu materiału genetycznego dziecka z krwi matki i przeanalizowania go pod kątem nieprawidłowej budowy chromosomów. Dzięki testowi NIFTY wykryjemy ryzyko wystąpienia zespołów: Downa, Patau czy Edwardsa.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę testynifty.eu.

Kategorie: Blog