Badania prenatalne wykonywane są przede wszystkim w celu oceny rozwoju dziecka w trakcie ciąży, natomiast testy prenatalne pozwalają na wykrycie występujących zaburzeń oraz ustalenie ich przyczyny. Ponadto, dzięki przeprowadzeniu takich testów możliwe jest określenie przebiegu ciąży, ale również zaplanowanie, jak należy postępować z dzieckiem w kolejnych jej miesiącach, podczas porodu oraz już po przyjściu na świat. Wyniki testów prenatalnych pozwalają również na oszacowanie ryzyka powtórzenia się danego zaburzenia w kolejnej ciąży, a w niektórych przypadkach na wprowadzenie odpowiedniego leczenia jeszcze w łonie matki.

Badania prenatalne z krwi matki test podwójny i potrójny

Test podwójny to metoda, której wykonanie zalecane jest pomiędzy 10 a 14 tygodniem ciąży. Obejmuje ona pomiar poziomu we krwi matki związków produkowanych w trakcie ciąży, takich jak białka PAPP-A oraz beta-HCG. Badanie to pozwala wykryć wysokie ryzyko wystąpienia u dziecka zespołu Downa, Edwardsa, ale również Pataua. Natomiast test potrójny należy wykonać pomiędzy 17 a 20 tygodniem ciąży, a badanie to polega na ocenie poziomu trzech związków we krwi ciężarnej. Mianowicie alfa-fetoproteiny (AFP), wolnego estriolu, jak i również beta-HCG. Jest to badanie zdecydowanie mniej czułe niż test podwójny, ponieważ jego czułość to 60-65%, ale pozwala ono na oszacowanie ryzyka urodzenia dziecka z takimi schorzeniami jak zespół Downa, zespół Edwardsa czy uropatie zaporowe.

Jeżeli jesteś zainteresowany badaniami genetycznymi, to zapoznaj się naszą ofertą – badania genetyczne w ciąży z krwi.